Bảo Hiểm Trọn Gói: Bảo Hiểm Nhà Ở Toàn Diện

Packaged Product: Home Care Insurance

Phạm vi bảo hiểm

a. Tòa nhà và đồ đạc
Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường cho bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào phát sinh từ:

  • Cháy, nổ, sét đánh,
  • Máy bay và các phương tiện hàng không khác và/hoặc các thiết bị trên các phương tiện đó rơi vào,
  • Động đất hoặc núi lửa phun,
  • Giông, bão và lũ lụt gây ra bởi động đất, núi lửa phun hoặc bởi bão lốc, gió xoáy,
  • Trộm cắp có kèm dấu hiệu đột nhập, sử dụng vũ lực và tẩu thoát,
  • Đâm, va do xe cộ, gia súc (xe ngựa, bò...).

b. Tai nạn cá nhân
Bảo hiểm cho chết, thương tật vĩnh viễn và chi phí y tế.

c. Trách nhiêm bên thứ ba


Các điểm loại trừ

Đơn bảo hiểm này không bảo hiểm cho tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ:

  • Chiến tranh, xâm lược, hành động của kẻ thù từ bên ngoài, sự thù địch hoặc các hoạt động có tính chất chiến tranh (cho dù có tuyên bố chiến tranh hay không), nội chiến, nổi loạn, bạo động dân sự, bạo loạn, phiến loạn, cách mạng, khởi nghĩa, lực lượng quân sự hay tiếm quyền,
  • Trưng thu hoặc tịch biên hoặc phá hủy của hoặc tổn thất của tài sản bởi hoặc theo lệnh của bất cứ Chính phủ nào hoặc các Cơ quan chính quyền nhà nước hoặc địa phương hoặc sự sung công hay quốc hữu hóa,
  • Sự tự lên men, hoặc tự làm nóng hoặc cháy ngầm hoặc do trải qua của bất kỳ quá trình làm nóng hoặc làm khô nào,
  • Tổn thất, thiệt hại là hệ quả bởi nguyên liệu vũ khí hạt nhân, ion hóa phóng xạ hoặc nhiễm phóng xạ.

Trên đây là những thông tin sơ lược về sản phẩm. Để tìm hiểu chi tiết, xin vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ MSIG Việt Nam.