Bảo Hiểm Trọn Gói: Bảo Hiểm Nhà Ở Toàn Diện

Packaged Product: Home Care Insurance

Phạm vi bảo hiểm

a. Tòa nhà và đồ đạc
Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường cho bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào phát sinh từ:

 • Cháy, nổ, sét đánh, sấm sét, lửa ngầm,
 • Máy bay và các phương tiện hàng không khác và/hoặc các thiết bị trên các phương tiện đó rơi vào,
 • Động đất hoặc núi lửa phun,
 • Giông, bão và lũ lụt gây ra bởi động đất, núi lửa phun hoặc bởi bão lốc, gió xoáy,
 • Trộm cắp có kèm dấu hiệu đột nhập, sử dụng vũ lực và tẩu thoát,
 • Đâm, va do xe cộ, gia súc (xe ngựa, bò...) không thuộc quyền sở hữu hoặc dưới sự kiểm soát của Người được bảo hiểm hoặc bất kỳ thành viên nào trong gia đình

b. Tai nạn cá nhân
Bảo hiểm cho chết, thương tật vĩnh viễn và chi phí y tế.

c. Trách nhiêm bên thứ ba

Công ty sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm tất cả số tiền mà Người được bảo hiểm có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý phải trả do:

 • Tử vong do tai nạn hoặc thương tật thân thể đối với bất kỳ người nào không phải là thành viên trong gia đình hoặc hộ gia đình của Người được bảo hiểm cũng như vào thời điểm bị thương tật đó khi tham gia phục vụ Người được bảo hiểm.
 • Thiệt hại do tai nạn đối với tài sản không thuộc quyền sở hữu hoặc chịu trách nhiệm hoặc kiểm soát của Người được bảo hiểm hoặc của một thành viên trong gia đình, hộ gia đình hoặc của người phục vụ cho Người được bảo hiểm.
 • xảy ra trong hoặc về Nhà ở tư nhân trong Thời hạn bảo hiểm liên quan đến quyền sở hữu hoặc chiếm hữu Nhà ở tư nhân của Người được bảo hiểm.

VÀ đối với khoản bồi thường mà Phần này đưa ra, Công ty sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm mọi chi phí và chi phí kiện tụng

 • Được thu hồi bởi bất kỳ nguyên đơn nào đối với Người được bảo hiểm.
 • Được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty.

Các điểm loại trừ

Đơn bảo hiểm này không bảo hiểm cho tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ:

 • Chiến tranh, xâm lược, hành động của kẻ thù từ bên ngoài, sự thù địch hoặc các hoạt động có tính chất chiến tranh (cho dù có tuyên bố chiến tranh hay không), nội chiến, nổi loạn, bạo động dân sự, bạo loạn, phiến loạn, cách mạng, khởi nghĩa, lực lượng quân sự hay tiếm quyền,
 • Trưng thu hoặc tịch biên hoặc phá hủy của hoặc tổn thất của tài sản bởi hoặc theo lệnh của bất cứ Chính phủ nào hoặc các Cơ quan chính quyền nhà nước hoặc địa phương hoặc sự sung công hay quốc hữu hóa,
 • Sự tự lên men, hoặc tự làm nóng hoặc cháy ngầm hoặc do trải qua của bất kỳ quá trình làm nóng hoặc làm khô nào,
 • Tổn thất, thiệt hại là hệ quả bởi nguyên liệu vũ khí hạt nhân, ion hóa phóng xạ hoặc nhiễm phóng xạ.

Trên đây là những thông tin sơ lược về sản phẩm. Để tìm hiểu chi tiết, xin vui lòng tham khảo Quy tắc bảo hiểm tại đây hoặc liên hệ với Công ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ MSIG Việt Nam.