Công Bố Sản Phẩm Bảo Hiểm Mới

Bảo Hiểm Tài Sản

Từ cơ sở hạ tầng, cho đến máy móc và những tài sản bên trong, hãy để chúng tôi bảo vệ những giá trị bạn trân quý.

Bảo hiểm Rơi vỡ Màn hình
  • Bảo vệ màn hình thiết bị nếu bị nứt vỡ do sự cố và/hoặc thiệt hại bất ngờ;
  • Áp dụng trên lãnh thổ Việt Nam.
Bảo hiểm Tài khoản Ngân hàng Trực tuyến
  • Với một khối lượng lớn các giao dịch online, bảo hiểm này bồi thường cho các chủ tài khoản ngân hàng đối với các thiệt hại vật chất hoặc mất mát tài sản mua online qua tài khoản ngân hàng
  • Ngân hàng sử dụng sản phẩm này như một dịch vụ hỗ trợ thêm cho khách hàng
Bảo hiểm xung đột chính trị và khủng bố
  • Bồi thường cho Người được bảo hiểm những thiệt hại vật chất hoặc gián đoạn kinh doanh gây ra bởi hành động khủng bố, phá hoại, bạo loạn, đình công, khởi nghĩa, chiến tranh và/hoặc nội chiến
  • Đây là phạm vi bảo hiểm theo yêu cầu đặc biệt từ Người được bảo hiểm

Bảo Hiểm Trách Nhiệm

Quản lý Trách Nhiệm pháp lý của bạn phát sinh từ hoạt động kinh doanh hàng ngày.

Bảo hiểm rủi ro không gian mạng
  • Bồi thường hoặc thay mặt Doanh nghiệp bồi thường cho các khoản chi phí như là chi phí điều tra sự cố IT, ứng phó, khôi phục, gián đoạn kinh doanh. .., phát sinh từ sự vi phạm bảo mật, riêng tư hoặc an ninh tới Doanh nghiệp.

Bảo Hiểm Hàng Hóa Vận Tải Biển

Yên tâm rằng lô hàng của bạn được bảo vệ kỹ càng, bất kể đang quá cảnh hay ở trên biển.

Bảo hiểm Du thuyền
  • Sản phẩm dành riêng cho chủ tàu hoặc du thuyền;
  • Bảo hiểm tổn thất vật chất cho thân du thuyền, máy móc, nguyên vật liệu, bánh lái, trang thiết bị, tài sản bên trong du thuyền . . ., và trách nhiệm bên thứ ba cho chủ tàu hoặc du thuyền.