Bảo hiểm Du thuyền

Pleasure Craft/Yacht Insurance

Phạm vi bảo hiểm

Công ty bảo hiểm, Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường cho Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm các rủi ro thiệt hại vật chất và trách nhiệm bên thứ ba, trong phạm vi bảo hiểm chi tiết như sau:

 • Thân tàu 
 • Máy móc
 • Nguyên vật liệu
 • Bánh lái và Trang thiết bị
 • Tài sản bên trong, bao gồm nhưng không giới hạn những tài sản của Tàu cung ứng và những tài sản liên quan mà không bị loại trừ
 • Trách nhiệm bên thứ ba  

Các điểm loại trừ

Phần 1

Không bồi thường đối với bất kỳ: 

 • Động cơ gắn ngoài bị rớt hoặc rơi khỏi tàu 
 • Xuồng của tàu có tốc độ thiết kế tối đa vượt qúa 17 hải lý/giờ, trừ khi xuồng đó đã được bảo hiểm đặc biệt theo bảo hiểm này và cũng chịu sự chi phối của các điều kiện về Xuồng cao tốc trong Điều khoản 19 dưới đây, hoặc khi đang ở trên Tàu mẹ hoặc nằm bến trên bờ
 • Xuồng của tàu không được thường xuyên ghi tên của Tàu mẹ 

Phần 2

Bảo hiểm này không bồi thường đối với mọi trách nhiệm, phí tổn hoặc chi phí phát sinh từ: 

 • Bất kỳ việc thanh toán nào trực tiếp hay gián tiếp bởi Người được bảo hiểm theo luật về bồi thường cho người lao động hoặc trách nhiệm của người thuê lao động và các luật lệ hoặc thông luật khác về trách nhiệm đối với các tai nạn hoặc bệnh của người lao động hoặc những người khác được thuê bởi bất kỳ vai trò nào của Người được bảo hiểm hoặc bởi những người được sự bảo vệ của bảo hiểm này theo qui định của Điều khoản trong Quy tắc bảo hiểm, trong hoặc trên hoặc gần hoặc có liên quan đến Tàu được bảo hiểm hoặc hàng hóa, nguyên vật liệu hoặc sửa chữa của Tàu được bảo hiểm 
 • Tất cả các xuồng thuộc về Tàu và có tốc độ thiết kế tối đa vượt qúa 17 hải lý/giờ, trừ khi các xuồng đó đã được bảo hiểm đặc biệt theo bảo hiểm này và cũng bị chi phối bởi các điều kiện về Xuồng cao tốc theo Điều khoản 19 dưới đây, hoặc ở trên Tàu mẹ hoặc nằm bến ở trên bờ 
 • Mọi trách nhiệm đối với hoặc phải gánh chịu bởi những người được thuê lướt ván nước, khi đang được kéo bởi Tàu hoặc chuẩn bị kéo hoặc sau khi được kéo cho đến khi đã lên tàu hoặc lên bờ an toàn

Các điều khoản loại trừ dưới đây là cao nhất và bãi bỏ mọi quy định trong bảo hiểm này mâu thuẫn với các điều khoản đó

 • Chiến tranh
 • Rủi ro đình công và hành động chính trị
 • Hạt nhân
 • A-mi-ăng
 • Hợp đồng (quyền của bên thứ ba) 
 • Dữ liệu điện tử 
 • Trách nhiệm của Thủy thủ đoàn, Việc cứu hộ hoặc Tàu cứu hộ
 • Khủng bố
 • Hạt nhân, phóng xạ
 • Tấn công trên không gian mạng
 • Lệnh hạn chế cấm vận…v…v…

Trên đây là thông tin ngắn gọn về sản phẩm. Để biết thêm chi tiết, bấm vào đây hoặc liên hệ với Công ty TNHH Bảo hiểm MSIG (Việt Nam).

Tầng 10, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (+84-24) 39369188 ~ 39369200 | Fax: (+84-24) 39369187 | Email: [email protected]

Trên đây là những thông tin sơ lược về sản phẩm Để tìm hiểu chi tiết, xin vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ MSIG Việt Nam.