Liên Hệ

VĂN PHÒNG VÙNG

Tập đoàn MSIG Holdings (Asia) Pte. Ltd
4 đường Shenton
# 27-01 SGX Center 2, Singapore 068807
Điện thoại: (+65) 6827 2828
Fax: (+65) 6827 7850
Website: msig-asia.com

NHẬT BẢN (TRỤ SỞ CHÍNH)

Tập đoàn Bảo Hiểm MS&AD
Tháp đôi Tokyo Sumitomo (Tháp Phía Tây)
27-2, Shinkawa 2 Chome
Chuo-ku, Tokyo 104-0033, Nhật Bản
Website: http://www.ms-ad-hd.com/en/index.html

Công ty TNHH Bảo Hiểm Mitsui Sumitomo
9, Kanda-Surugadai 3 Chome
Chiyoda-ku, Tokyo 101-8011, Nhật Bản
Website: http://www.ms-ins.com/english/