Thông điệp từ ban lãnh đạo

"Tại MSIG, bình an của bạn chính là khởi nguồn của mọi nỗ lực từ chúng tôi"

Management

Tại MSIG Việt Nam, chúng tôi luôn lấy khách hàng làm trọng tâm, chính vì vậy, chúng tôi luôn đưa ra các giải pháp bảo hiểm toàn diện, đơn giản và chuyên nghiệp. Với tư cách là một doanh nghiệp bảo hiểm hàng đầu với tầm nhìn dài hạn, mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho khách hàng các gói giải pháp bảo hiểm hiệu quả và dễ hiểu cùng với chất lượng phục vụ tích cực và chân thành.

Khách hàng chính là khởi nguồn của mọi nỗ lực từ chúng tôi. Chúng tôi trân trọng những gì bạn bảo hiểm với công ty, hiểu những mong muốn của bạn, và sẽ luôn lắng nghe, thấu hiểu, đáp ứng những yêu cầu của bạn một cách tối ưu nhất. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và chân thành, chúng tôi luôn làm việc với tinh thần cầu thị, vươn cao và xa hơn, để giúp khách hàng giải đáp các thắc mắc, các yêu cầu, khiếu nại hay giải quyết bồi thường một cách dễ dàng và nhanh chóng. Chúng tôi luôn nỗ lực để xứng đáng với niềm tin của khách hàng dành cho chúng tôi.

Katsumi Kuzuno
Tổng giám đốc
MSIG Việt Nam

Management


Ban lãnh đạo 2022

Katsumi Kuzuno
Tổng Giám Đốc
 
Minoru Nakamura
Phó Tổng Giám Đốc
 
Kenichi Kondo
Phó Tổng Giám Đốc và Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh
Người đứng đầu ban Bancassurance
 
Phạm Thị Kim Anh
Giám Đốc Không Thường Trực
 
Yuichi Takeuchi
Giám Đốc cấp cao – Khối Marketing
 
Nguyễn Thị Bích
Trưởng ban Kiểm soát
 
Trần Nhật Nam
Giám Đốc khối - Phụ trách Ban Kế toán, Ban Tài chính và Kế hoạch, Ban Công nghệ Thông tin
 
Nguyễn Thị Lan Phương
Giám Đốc khối - Phụ trách Ban Phát triển Kinh doanh Kỹ thuật số và
Ban Kế hoạch Marketing và Phát triển kinh doanh
 
Đinh Công Chính
Giám Đốc - Người đứng đầu Ban Bồi thường
 
Kyo Inoue
Giám Đốc - Người đứng đầu Ban Miền Nam
 
Nguyễn Hải Long
Giám Đốc - Người đứng đầu Ban Tái Bảo hiểm, Quản lí Hợp đồng & Quản trị rủi ro
 
 
Nguyễn Thu Hằng
Giám Đốc - Người đứng đầu Ban Pháp chế và Tuân thủ
 
Nguyễn Thanh Huyền
Giám Đốc - Người đứng đầu Ban Nhân sự Hành chính
 
Văn Thị Hà Châu
Phó Giám Đốc - Người đứng đầu Ban Miền Bắc
 
Trần Phương Mai
Phó Giám Đốc - Người đứng đầu Ban Đại lý Xe cơ giới
 
Chiang Ming Hsien
Phó Giám Đốc – Người đứng đầu Ban Đài Loan
 
Đinh Quang Hiệp
Trưởng Phòng - Người đứng đầu Ban Quản lý nghiệp vụ
 
Vũ Lê Vinh Quang
Phó Giám Đốc - Người đứng đầu Ban Công nghệ Thông tin
 
Nguyễn Thị Vân Anh
Phó Giám Đốc / Kế toán trưởng - Người đứng đầu Ban Kế toán
 
Nguyễn Hồng Chi
Trưởng phòng cấp cao - Người đứng đầu Ban Tài chính và Kế hoạch
 
Nguyễn Công Tuấn
Trưởng phòng cấp cao - Người đứng đầu bộ phận Kiểm toán nội bộ