Thông điệp từ ban lãnh đạo

"Tại MSIG, bình an của bạn chính là khởi nguồn của mọi nỗ lực từ chúng tôi"

Management

Tại MSIG Việt Nam, chúng tôi luôn lấy khách hàng làm trọng tâm, chính vì vậy, chúng tôi luôn đưa ra các giải pháp bảo hiểm toàn diện, đơn giản và chuyên nghiệp. Với tư cách là một doanh nghiệp bảo hiểm hàng đầu với tầm nhìn dài hạn, mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho khách hàng các gói giải pháp bảo hiểm hiệu quả và dễ hiểu cùng với chất lượng phục vụ tích cực và chân thành.

Khách hàng chính là khởi nguồn của mọi nỗ lực từ chúng tôi. Chúng tôi trân trọng những gì bạn bảo hiểm với công ty, hiểu những mong muốn của bạn, và sẽ luôn lắng nghe, thấu hiểu, đáp ứng những yêu cầu của bạn một cách tối ưu nhất. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và chân thành, chúng tôi luôn làm việc với tinh thần cầu thị, vươn cao và xa hơn, để giúp khách hàng giải đáp các thắc mắc, các yêu cầu, khiếu nại hay giải quyết bồi thường một cách dễ dàng và nhanh chóng. Chúng tôi luôn nỗ lực để xứng đáng với niềm tin của khách hàng dành cho chúng tôi.

Katsumi Kuzuno
Tổng giám đốc
MSIG Việt Nam

Management


Ban lãnh đạo 2023

Katsumi Kuzuno
Tổng Giám Đốc
 
Yuichi Takeuchi
Phó Tổng Giám Đốc
 
Kenichi Kondo
Phó Tổng Giám Đốc và Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh
 
Nguyễn Thị Lan Phương
Phó Tổng Giám Đốc
 
Nguyễn Thị Bích
Trưởng ban Kiểm soát
 
Phạm Thị Kim Anh
Giám Đốc Chiến lược
 
Trần Nhật Nam
Giám Đốc khối - Phụ trách Ban Kế toán và Tài chính, Ban Công nghệ Thông tin
 
Đinh Công Chính
Giám Đốc khối - Phụ trách Phòng Pháp chế, Ban Quản lý hợp đồng, Ban Tái Bảo hiểm và Ban Quản trị rủi ro
 
Sho Kurakawa
Giám Đốc Marketing
 
Kyo Inoue
Giám Đốc - Người đứng đầu Ban Miền Nam
 
Nguyễn Hải Long
Giám Đốc - Người đứng đầu Ban Quản trị Rủi ro
 
Nguyễn Thu Hằng
Giám Đốc - Người đứng đầu Ban Kiểm soát Tuân thủ
 
Nguyễn Thanh Huyền
Giám Đốc - Người đứng đầu Ban Nhân sự Hành chính
 
Văn Thị Hà Châu
Giám Đốc - Người đứng đầu Ban Miền Bắc
 
Trần Phương Mai
Giám Đốc - Người đứng đầu Ban Đại lý Xe cơ giới
 
Chiang Ming Hsien
Giám Đốc - Người đứng đầu Ban Toàn cầu
 
Vũ Lê Vinh Quang
Giám Đốc - Người đứng đầu Ban Công nghệ Thông tin
 
Phạm Thị Thu Hằng
Phó Giám Đốc - Người đứng đầu Ban Tái Bảo hiểm
 
Hà Minh Ngát
Phó Giám Đốc - Người đứng đầu Ban Quản lý hợp đồng
 
Cao Bích Thủy
Phó Giám Đốc - Người đứng đầu Ban Kinh doanh Bán lẻ
 
Nguyễn Thị Vân Anh
Phó Giám Đốc / Kế toán trưởng - Người đứng đầu Ban Kế toán
 
Nguyễn Tiến Dũng
Phó Giám Đốc - Người đứng đầu Ban Bồi thường Doanh nghiệp
 
Lê Thị Hải Yến
Phó Giám Đốc - Người đứng đầu Ban Bồi thường Cá nhân
 
Nguyễn Thế Tùng
Phó Giám Đốc – Người đứng đầu Ban Phát triển Mô hình Kinh doanh
 
Đàm Minh Khang
Phó Giám Đốc – Người đứng đầu Ban Phát triển Kinh doanh Kỹ thuật số
 
Nguyễn Hồng Chi
Phó Giám Đốc - Người đứng đầu Ban Kế hoạch
 
Nguyễn Thị Ninh
Trưởng phòng cấp cao - Quyền Người đứng đầu Ban Quản lý nghiệp vụ
 
Nguyễn Công Tuấn
Trưởng phòng cấp cao - Người đứng đầu Ban Kiểm toán nội bộ
 
Trần Diệu Linh
Trưởng phòng - Người đứng đầu Phòng Pháp chế