Bảo hiểm xung đột chính trị và khủng bố

Terrorism & Political Violence Insurance

Phạm vi bảo hiểm

Bồi thường cho những thiệt hại về tài sản và/hoặc sự gián đoạn kinh doanh, các chi phí phát sinh, và/hoặc trách nhiệm liên quan đến khủng bố trong trường hợp những thiệt hại đó trực tiếp gây ra bởi một hoặc nhiều rủi ro được bảo hiểm, như Hành động khủng bố, phá hoại, đình công bạo loạn, hành vi ác ý, khởi nghĩa cách mạng, chiến tranh và/hoặc nội chiến, trong thời hạn bảo hiểm tại Địa điểm được bảo hiểm.


Các điểm loại trừ

Công ty bảo hiểm sẽ không bồi thường cho bất cứ tổn thất hoặc thiệt hại sau đây:
a) Thiệt hại về tài sản:

  • Tổn thất do Chiến tranh (trước hoặc sau khi diễn ra các hành động thù địch) giữa hai hoặc nhiều nhiều quốc gia sau đây: Trung Quốc, Pháp, Liên bang Nga, Anh và Hoa Kỳ,
  • Tổn thất, thiệt hai, sự phá hủy xóa bỏ, làm sai lệch hay việc thay đổi dữ liệu điện tử,
  • Tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh từ việc kích nổ hạt nhân, phản ứng hạt nhân, bức xạ hạt nhân hoặc ô nhiễm phóng xạ,
  • V.v.

b) Gián đoạn kinh doanh:

  • Gia tăng tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ hành vi can thiệp của những người đình công hoặc những người khác vào hoạt động xây dựng lại, sửa chữa hoặc khôi phục tài sản hoặc khôi phục Hoạt động tại các Địa điểm được bảo hiểm,
  • Gia tăng tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh từ quyết định đình chỉ, hủy bỏ hiệu lực hoặc huỷ bỏ hợp đồng cho thuê, giấy phép, hợp đồng hoặc đơn đặt hàng,
  • V.v.

c) Trách nhiệm liên quan đến khủng bố:

  • Tổn thất, thương tật hoặc thiệt hại phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc kích nổ hạt nhân, phản ứng hạt nhân, bức xạ hạt nhân hoặc ô nhiễm phóng xạ,
  • Tổn thất do bị tịch biên hoặc chiếm giữ bất hợp pháp trừ khi trực tiếp gây ra bởi một Hành động Khủng bố,
  • V.v.

Trên đây là những thông tin sơ lược về sản phẩm. Để tìm hiểu chi tiết, xin vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Bảo hiểm Phi Nhân Thọ MSIG Việt Nam.

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.

SĐT: +84 24 (3936 9188 ~ 3936 9200), Fax: +84 24 3936 9187, Email: [email protected]

Trên đây là những thông tin sơ lược về sản phẩm. Để tìm hiểu chi tiết, xin vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ MSIG Việt Nam.