Bảo hiểm Rơi vỡ Màn hình

Bảo hiểm Rơi vỡ Màn hình

Phạm vi bảo hiểm

Với điều kiện Bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm đầy đủ và đúng hạn cho Công ty bảo hiểm, Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường cho Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm cho các thiệt hại với màn hình thiết bị nếu bị nứt vỡ do sự cố và/hoặc thiệt hại bất ngờ (rơi, đập, ném).


Các điểm loại trừ

Công ty bảo hiểm sẽ không có trách nhiệm đối với:

1. Hao mòn tự nhiên hoặc ăn mòn, rỉ sét, tụ hơi, ẩm ướt, bụi hoặc thay đổi nhiệt độ, khuyết tật vốn có, lỗi có sẵn ngày càng nặng hơn hoặc trầy xước, sứt mẻ, mài mòn, thay đổi kết cấu, màu sắc hoặc bề mặt;

2. Thiệt hại vật chất bất ngờ đối với Tài sản được bảo hiểm;

3. Các thiệt hai mà Người được bảo hiểm biết rõ có khả năng xảy ra; 

4. Biến mất không biết rõ nguyên nhân;

5. Tài sản được bảo hiểm bị trộm, cướp,...v.v...

Trên đây là những thông tin sơ lược về sản phẩm. Để tìm hiểu chi tiết, xin vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ MSIG Việt Nam.