Bảo hiểm rủi ro không gian mạng

Cyber Risks Insurance

Phạm vi bảo hiểm

Với điều kiện Bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm đầy đủ và đúng hạn cho Công ty bảo hiểm, Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường cho Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm hoặc thay mặt cho Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm bồi thường cho:

 1. Chi phí điều tra sự cố IT;
 2. Chi phí ứng phó;
 3. Chi phí khôi phục;
 4. Gián đoạn kinh doanh;
 5. Trách nhiệm bồi thường;
 6. Tổn thất do tống tiền;
 7. Xử phạt theo quy định

phát sinh như là hệ quả trực tiếp của các sự cố như sau: 

 1. Vi phạm Tính bảo mật
 2. Vi phạm Quyền riêng tư
 3. Vi phạm An ninh và/hoặc không ngăn chặn được Sự phá hoại An ninh

Với điều kiện là (những) sự cố này xảy ra đầu tiên vào hoặc sau ngày hồi tố và

 1. Khoản 1 - 4, dành cho (những) sự cố được Người được bảo hiểm phát hiện đầu tiên và báo cáo cho Công ty bảo hiểm bằng văn bản trong thời hạn bảo hiểm và theo quy định trong Hợp đồng bảo hiểm.
 2. Khoản 5 – 7 dành cho (những) sự cố mà một khiếu nại hoặc đe dọa tống tiền được lập lần đầu tiên chống lại Người được bảo hiểm và được báo cáo cho Công ty bảo hiểm bằng văn bản trong thời hạn bảo hiểm và theo quy định trong Hợp đồng bảo hiểm.

Các điểm loại trừ

Doanh nghiệp bảo hiểm không bồi thường cho các khiếu nại, hoặc các khiếu nại về thanh toán thẻ, hoặc các thiệt hại, hoặc các khoản chi trả phát sinh từ hoặc xuất phát từ: 

 1. A-mi-ăng
 2. Thương tật thân thể
 3. Trách nhiệm hợp đồng
 4. Chi phí tuân thủ lệnh thi hành án
 5. Trách nhiệm của Giám đốc
 6. Phân biệt đối xử
 7. Hành động không trung thực…v…v…

Trên đây là thông tin ngắn gọn về sản phẩm. Để biết thêm chi tiết, bấm vào đây hoặc liên hệ với Công ty TNHH Bảo hiểm MSIG (Việt Nam).

Tầng 10, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (+84-24) 39369188 ~ 39369200 | Fax: (+84-24) 39369187 | Email: [email protected]

Trên đây là những thông tin sơ lược về sản phẩm. Để tìm hiểu chi tiết, xin vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ MSIG Việt Nam.