Bảo hiểm Cháy nổ Bắt buộc

Compulsory Fire And Explosion Insurance

Phạm vi bảo hiểm

Đơn bảo hiểm Cháy nổ bắt buộc sẽ bồi thường cho tổn thất hoặc thiệt hại do cháy, sét đánh, nổ gây ra cho tài sản được bảo hiểm (nhà, công trình kiến trúc, máy móc thiết bị, hàng hoá) theo quy tắc, biểu phí và điều kiện bảo hiểm quy định tại Thông tư 220/2010/TT-BTC.


Các điểm loại trừ

Công ty bảo hiểm không có nghĩa vụ bồi thường nếu thiệt hại do một trong những nguyên nhân sau gây ra:

  • Động đất, núi lửa phun hay những biến động khác của thiên nhiên,
  • Tài sản tự lên men hoặc tự toả nhiệt,
  • Thiệt hại xảy ra đối với máy móc, thiết bị điện hay các bộ phận của thiết bị điện do chạy quá tải, quá áp lực, đoản mạch, tự đốt nóng, hồ quang điện hay rò điện do bất kỳ nguyên nhân nào, kể cả do sét đánh,

Trên đây là những thông tin sơ lược về sản phẩm. Để tìm hiểu chi tiết, xin vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ MSIG Việt Nam.