Bảo Hiểm Hỗn Hợp Xe Ô Tô

Bảo hiểm Ô tô Online

Phạm vi bảo hiểm

Công ty bảo hiểm bồi thường cho chủ xe những thiệt hại vật chất xe xảy ra những tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của chủ xe trong những trường hợp:

 • Đâm va, lật, đổ; rơi,
 • Hoả hoạn, cháy, nổ,
 • Những tai họa bất khả kháng do thiên nhiên,
 • Mất cắp, mất cướp toàn bộ xe,
 • Các rủi ro ngẫu nhiên khác,

và thiệt hại về thân thể đối với lái xe và những người được chở trên xe, 

và toàn bộ các chi phí hoặc phí tổn mà chủ xe phải có trách nhiệm pháp lý phải trả đối với bên thứ 3 trong trường hợp tai nạn gây ra hoặc phát sinh từ việc sử dụng xe cơ giới.

24-hr claim

Hỗ trợ du lịch toàn cầu 24/7:+84 28 3535 9505

24-hr claim

Tổng đài hỗ trợ xe cơ giới: + 84 88 886 6276

customer care

Dịch vụ khách hàng:0888 176 198


Các điểm loại trừ

Thiệt hại xảy ra trong những trường hợp sau thuộc phạm vi loại trừ bảo hiểm hỗn hợp xe ô tô:

 • Hành động cố ý gây thiệt hại của Chủ xe hoặc Lái xe,
 • Xe không có Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ hợp lệ,
 • Lái xe không có Giấy phép lái xe hợp lệ; Lái xe có ảnh hưởng của cồn, rượu và bia hoặc các chất kích thích khác vượt quá giới hạn cho phép của luật hiện hành,
 • Xe chở chất cháy, chất nổ trái phép (không có giấy phép vận chuyển hoặc vận chuyển không tuân theo các điều kiện chuyên chở của giấy phép vận chuyển),
 • Tai nạn xảy ra ngoài lãnh thổ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam,
 • V.v.

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam. 

SĐT: +84 24 (3936 9188 ~ 3936 9200), Fax: +84 24 3936 9187, Email: [email protected]

Trên đây là những thông tin sơ lược về bảo hiểm xe ô tô online. Để tìm hiểu chi tiết, xin vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ MSIG Việt Nam.