Bảo Hiểm Mọi Rủi Ro Công Nghiệp

Industrial All Risks Insurance

Phạm vi bảo hiểm

Bồi thường cho những thiệt hại vật chất bất ngờ xảy ra đối với những tài sản được bảo hiểm bởi các rủi ro không bị loại trừ theo đơn bảo hiểm mọi rủi ro tài sản.


Các điểm loại trừ

Đơn bảo hiểm này không bảo hiểm cho sự thiệt hại hoặc tổn thất của:

  • Xe cơ giới và các xe tự hành bằng cơ học hay điện cùng với các phụ kiện gắn kèm được cấp phép lưu hành trên đường, các đầu máy và toa xe tàu hỏa, tàu thủy hoặc máy bay hoặc các tài sản bên trong đó.
  • Vàng, kim loại quý, đá quý, đồ trang sức, ngọc trai hoặc da lông thú.
  • Bất cứ tài sản quý hiếm hoặc tác phẩm nghệ thuật nào.
  • Chứng khoán, các loại văn bản giao ước, tem, tiền kim loại hoặc tiền giấy, séc, thư chuyển tiền, lệnh chuyển tiền, giấy cam kết trả tiền hoặc hối phiếu trừ trường hợp nêu rõ được bảo hiểm trong Đơn bảo hiểm.
  • v.v,..

Trên đây là những thông tin sơ lược về sản phẩm. Để tìm hiểu chi tiết, xin vui lòng tham khảo Quy tắc bảo hiểm tại đây hoặc liên hệ với Công ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ MSIG Việt Nam.