Bảo Hiểm Mọi Rủi Ro Tài Sản

Property All Risks Insurance

Phạm vi bảo hiểm

Bồi thường cho những thiệt hại vật chất bất ngờ xảy ra đối với những tài sản được bảo hiểm (ví dụ: nhà cửa, công trình kiến trúc, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, hàng hóa, nhà kho, văn phòng,…) bởi các rủi ro không bị loại trừ theo đơn bảo hiểm mọi rủi ro tài sản.


Các điểm loại trừ

Công ty bảo hiểm sẽ không bồi thường cho bất cứ tổn thất hoặc thiệt hại sau đây:
a) Tổn thất hoặc thiệt hại đối với sự kiện liên quan đến:

  • Nổ, vỡ, nứt gãy hoặc rò rỉ của nồi hơi, turbine hoặc các động cơ hơi nước,
  • Chi phí thay thế các nguyên vật liệu bị lỗi hoặc khuyết tật, sai sót trong thiết kế hoặc lỗi, khiếm khuyết hoặc thiếu sót trong bản thiết kế hoặc chi tiết kỹ thuật,
  • Hỏng hóc và/hoặc trục trặc về cơ khí của máy móc.

b) Tổn thất hoặc thiệt hại đối với tài sản liên quan đến:

  • Tài sản trong quá trình xây dựng hoặc đang trải qua quá trình kiểm tra trước khi chạy thử,
  • Tiền mặt, séc, thư chuyển tiền, hối phiếu, đồ trang sức, đá quý, các tài sản quý hiếm hoặc tác phẩm nghệ thuật,
  • Xe cơ giới và các xe tự hành bằng cơ học hay điện cùng với các phụ kiện gắn kèm.

Trên đây là những thông tin sơ lược về sản phẩm. Để tìm hiểu chi tiết, xin vui lòng tham khảo Quy tắc bảo hiểm tại đây hoặc liên hệ với Công ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ MSIG Việt Nam