Bảo Hiểm Người Lao Động

Worker’s Compensation Insurance

Phạm vi bảo hiểm

Đơn Bảo Hiểm này sẽ bồi thường cho các chi phí phát sinh khi người lao động chết, bị thương tật vĩnh viễn hay thương tật tạm thời do bệnh nghề nghiệp hay tai nạn lao động gây ra, phát sinh do và khi đang làm nhiệm vụ, giới hạn trong lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam.


Các điểm loại trừ

MSIG Việt Nam sẽ không có trách nhiệm bồi thường đối với:

  • bất cứ trách nhiệm nào của Người Được Bảo Hiểm bị ràng buộc dưới dạng một  thỏa thuận mà lẽ ra nếu không có thỏa thuận đó thì trách nhiệm đã không phát sinh,
  • các tai nạn, thương tật, bệnh nghề nghiệp xảy ra ngoài phạm vi lãnh thổ của nước CHXHCN Việt Nam,
  • bất kỳ sự gây rối hay vi phạm luật, các chính sách của địa phương sở tại hoặc nhà nước trong phạm vi lãnh thổ được bảo hiểm của đơn bảo hiểm,
  • V.v.

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.

SĐT: +84 24 (3936 9188 ~ 3936 9200), Fax: +84 24 3936 9187, Email: [email protected]

Trên đây là những thông tin sơ lược về sản phẩm. Để tìm hiểu chi tiết, xin vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ MSIG Việt Nam.