Bảo Hiểm Thân Tàu Kết Hợp

Marine Hull And P&I Insurance

Phạm vi bảo hiểm

I – Điều khoản bảo hiểm thời hạn – Thân tàu: Đơn bảo hiểm này tuân thủ theo Luật và tập quán Anh quốc
Đơn bảo hiểm này bảo hiểm cho tổn thất hoặc thiệt hại gây ra bởi:

  • Rủi ro, tai nạn trên biển, sông, hồ hoặc các vùng giao thông thủy khác,
  • Rủi ro cháy, nổ,
  • Vứt hàng xuống biển,
  • Cướp biển,
  • Tai nạn khi bốc dỡ hoặc chuyển dịch hàng hoá, nhiên liệu,
  • Nổ nồi hơi, gãy trục cơ hoặc ẩn tỳ trong máy móc và thân tàu,

II - Trách nhiệm dân sự của chủ tàu: Công ty bảo hiểm đồng ý bồi thường cho Người được bảo hiểm 3/4 số tiền mà Người được bảo hiểm đã thanh toán cho một hoặc nhiều người khác do Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý đối với các yêu cầu bồi thường, yêu cầu, tiền bồi thường, và/hoặc chi phí khi Người bảo hiểm là chủ của Tàu được bảo hiểm, trong trường hợp trách nhiệm đó là do hậu quả của các vấn đề hoặc sự việc được bảo hiểm phát sinh từ một vụ tai nạn hoặc sự cố xảy ra trong thời hạn của hợp đồng bảo hiểm này.


III - Tai nạn cá nhân: Công ty bảo hiểm cung cấp bảo hiểm tai nạn cá nhân cho các công dân Việt Nam và người nước ngoài đang học tập hoặc làm việc tại Việt Nam cho các vụ tai nạn xảy ra trong lãnh thổ Việt Nam, gây ra bởi tai nạn xảy ra do một lực bất ngờ, ngoài ý muốn của Người được bảo hiểm, từ bên ngoài tác động lên thân thể Người được bảo hiểm và là nguyên nhân trực tiếp khiến cho Người được bảo hiểm bị tử vong hoặc thương tật thân thể; hoặc hoạt động cứu hộ của Người được bảo hiểm để cứu người, tài sản của nhà nước hoặc cá nhân khi xảy ra thiên tai và tham gia chống lại các hành động ác ý bất hợp pháp.


Các điểm loại trừ

Trong mọi trường hợp bảo hiểm này sẽ không bảo hiểm cho các tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm hoặc chi phí gây ra bởi:

  • Rủi ro chiến tranh,
  • Rủi ro đình công,
  • Các hành động ác ý,
  • Hạt nhân.

Trên đây là những thông tin sơ lược về sản phẩm. Để tìm hiểu chi tiết, xin vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ MSIG Việt Nam.