Bảo Hiểm Trọn Gói: Bảo Hiểm Mọi Rủi Ro Văn Phòng

Packaged Product: Office Multi Risk Insurance

Phạm vi bảo hiểm

Phần I – Mọi rủi ro vật chất: Công ty bảo hiểm bồi thường cho các thiệt hại vật chất xảy ra cho tòa nhà, tài sản bên trong và các chi phí hợp lý phát sinh do tai nạn bất ngờ và không lường trước được.
Phần II - Bảo hiểm tiền: Công ty bảo hiểm bồi thường cho tổn thất về tiền (tiền kim loại, tiền giấy, hối phiếu ngân hàng) ở mọi nơi trên lãnh thổ nước Việt Nam.
Phần III - Trách nhiệm: Công ty bảo hiểm bồi thường cho những trách nhiệm pháp lý của Người được Bảo hiểm đối với:

 • Trách nhiệm công cộng (thiệt hại tài sản hay thương tật thân thế đối với bên thứ ba),
 • Trách nhiệm của người thuê mướn (thiệt hại gây ra cho tòa nhà hoặc tài sản bên trong),
 • Các chi phí phát sinh.

Phần IV - Tai nạn con người: Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường cho những rủi ro thương tật dẫn đến chết hoặc mất khả năng trong vòng 12 tháng kể từ ngày bị tai nạn.


Các điểm loại trừ

Phần I – Mọi rủi ro vật chất:

 • Tiền và các tài sản có giá trị như tiền, kim cương, đá quý,
 • Xe gắn máy (bao gồm các xe làm vườn và xe lăn) và các phụ tùng kèm theo,
 • Hành vi gian lận của bất kỳ bên nào của Người được bảo hiểm.

Phần II – Bảo hiểm tiền:

 • Tổn thất tiền do sự gian lận của bất kỳ nhân viên nào của Người được bảo hiểm,
 • Sự thiếu hụt do sai sót hoặc thiếu sót.

Phần III – Trách nhiệm:

 • Bất kỳ thương tật nào xảy ra cho nhân viên của Người được bảo hiểm trong quá trình làm thuê cho Người được bảo hiểm,
 • Tổn thất về tài sản thuộc quyền sở hữu của Người được bảo hiểm,
 • Tổn thất đã được thanh lý hoặc tiền phạt.

Phần IV: Tai nạn con người:

 • Tự tử, tự hủy hoại, tự gây ra thương tật hay bất kỳ những cố gắng nào để làm như vậy trong lúc bình tĩnh hay mất trí,
 • AIDS, HIV hay các loại bệnh truyền nhiễm giới tính,
 • Ảnh hưởng của việc say rượu hay chất kích thích không phải là loại thuốc được cung cấp theo chỉ định y khoa.
   

Trên đây là những thông tin sơ lược về sản phẩm. Để tìm hiểu chi tiết, vui lòng tham khảo Quy tắc bảo hiểm tại đây hoặc liên hệ với Công ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ MSIG Việt Nam.