Bảo Hiểm Xe Máy

Motor Cycle Insurance

Phạm vi bảo hiểm

Công ty bảo hiểm bồi thường cho chủ xe những thiệt hại xảy ra cho xe máy và các linh kiện và phụ tùng thay thế trong các trường hợp sau đây:

 • Do đâm va hay lật đổ do tai nạn hoặc đâm va hay lật đổ do hậu quả từ sự hỏng hóc máy móc hoặc hậu quả từ sự hao mòn xe,
 • Do cháy, bắt nổ từ yếu tố bên ngoài hoặc sét đánh hoặc sự đột nhập của trộm hay mất cắp,
 • Do hành động ác ý,
 • Trong quá trình vận chuyển (bao gồm cả quá trình bốc và dỡ hàng liên quan đến sự vận chuyển đó) bằng đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, thiết bị nâng hoặc thang máy,

Và tất cả các chi phí mà Người được bảo hiểm phải có trách nhiệm pháp lý phải trả,

24-hr claim

Hỗ trợ du lịch toàn cầu 24/7:+84 28 3535 9505

24-hr claim

Tổng đài hỗ trợ xe cơ giới: + 84 88 886 6276

customer care

Dịch vụ khách hàng:0888 176 198


Các điểm loại trừ

Công ty bảo hiểm sẽ không chịu trách nhiệm đối với:

 • Bất kỳ tai nạn, tổn thất, thiệt hại hay trách nhiệm nào gây ra, diễn tiến hay phát sinh:
  • ngoài phạm vi địa lý,
  • điều khiển bởi hay với mục đích điều khiển bởi người dưới sự quản lý của bất cứ ai không phải là lái xe được phép.
  • điều khiển bởi Người được bảo hiểm hay bởi bất cứ người nào khác làm theo lệnh hay được sự cho phép của người được bảo hiểm trong tình trạng bị ảnh hưởng của rượu hay các chất kích thích tới mức độ không làm chủ được tay lái.
 • Bất cứ trách nhiệm nào bị ràng buộc dưới dạng thỏa thuận mà lẽ ra nếu không có thỏa thuận này thì trách nhiệm đã không phát sinh.
 • Bất kỳ số tiền nào mà người được bảo hiểm lẽ ra đã được bồi thường từ một bên thú ba nếu không co thỏa thuận giữa bên này và người được bảo hiểm.

Trên đây là những thông tin sơ lược về bảo hiểm xe máy online. Để tìm hiểu chi tiết, xin vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ MSIG Việt Nam.