Sứ mệnh & tầm nhìn MSIG

 

Sứ mệnh

mission and vissionmission and vission

Giá trị cốt lõi

Tại MSIG, giá trị cốt lõi là ánh sáng dẫn đường, để đảm bảo rằng mỗi việc chúng tôi làm đều xuất phát từ trái tim nhằm mang lại lợi ích tốt nhất cho khách hàng.

Sự chính trực

Luôn chân thành, tử tế, công bằng và chính trực trong mọi giao dịch.

Sự chính trực
Sự chuyên nghiệp

Luôn cung cấp các dịch vụ chất lượng cao bằng cách không ngừng nâng cao kỹ năng và năng lực chuyên môn.

Sự chuyên nghiệp
Customer focus

Liên tục phấn đấu để mang đến sự an tâm và hài lòng cho khách hàng.

Khách hàng là trọng tâm
Sự sáng tạo

Không ngừng cải thiện cách thức làm việc vì lợi ích của các bên liên quan.

Sự sáng tạo
Tinh thần đồng đội

Tôn trọng quan điểm của từng cá nhân, chia sẻ kiến thức và những ý tưởng để cùng nhau phát triển.

Tinh thần đồng đội