Thương hiệu MSIG

MSIG Brand

Biểu tượng này tượng trưng cho triết lý kinh doanh của Bảo hiểm Mitsui Sumitomo cũng như nỗ lực của Tập đoàn: đạt được sự tăng trưởng vượt bậc và trở thành một trong những công ty hàng đầu mà vẫn giữ được sự đáng tin cậy không thể lay chuyển.

Màu xanh nước biển tượng trưng cho truyền thống về độ tin cậy và chất lượng dịch vụ, trong khi màu đỏ, giống như đỉnh của một ngọn sóng, đang lên cao, và truyền đạt lời hứa về sự phát triển trong sự ngày càng dâng lên của nó.