Bảo Hiểm Cho Người Thuê Nhà

Householder Insurance

Phạm vi bảo hiểm

1. Tài sản do rủi ro về thiên tai hoặc bất ngờ, không lường trước được như:

 • Cháy, sét đánh, nổ,
 • Vòi rồng, lốc, tố, bão, lũ lụt, tuyết, băng giá,
 • Nước tràn hoặc rò rỉ từ các đường ống, hệ thống nước, mái nhà, hệ thống thoát nước mái được lắp đặt tại ngôi nhà được bảo hiểm,
 • Động đất, dư chấn, núi lửa phun, lửa ngầm,
 • Máy bay, các Thiết bị trên không và/hoặc các vật rơi ra từ đó
 • Tác động bởi bất kỳ phương tiện hoặc động vật nào,
 • Bạo loạn, bạo động dân sự, đình công, công nhân bị cấm xưởng hoặc những người tham gia gây rối lao động,
 • Cá nhân có hành động ác ý, (có hoặc không trong quá trình gây rối trật tự công cộng)
 • Trộm cắp (giới hạn ở mức 5% Số tiền bảo hiểm đối với tài sản bên ngoài Nhà ở riêng nhưng nằm trong ranh giới của tình huống),
 • Vô tình làm vỡ (gây nứt toàn bộ chiều dày) của gương cố định hoặc bộ phận tạo thành kính của đồ nội thất.

2. Công ty bảo hiểm sẽ có trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại cho người được bảo hiểm hoặc đại diện hợp pháp của người được bảo hiểm hoặc bên thứ ba có liên quan trong các trường hợp tử vong do tai nạn, thương tật, chi phí y tế hoặc các chi phí phát sinh liên quan đến rủi ro được bảo hiểm ở phần 1, tại địa điểm bảo hiểm được nêu trong hợp bảo hiểm này.


Các điểm loại trừ

Đơn bảo hiểm này không bảo hiểm cho tổn thất hoặc thiệt hại liên quan đến: 

 • Chiến tranh, nội chiến, bạo động dân sự, bạo loạn,
 • Trưng thu hoặc tịch biên, hoặc phá hủy của, hoặc tổn thật của tài sản bởi/hoặc theo lệnh bất cứ Chính phủ nào hoặc các Cơ quan chính quyền nhà nước hoặc địa phương hoặc sự sung công hay quốc hữu hóa,
 • Tài sản do Ion hóa phóng xạ hoặc nhiễm phóng xạ, hoặc nguyên liệu vũ khí hạt nhân.

Trên đây là những thông tin sơ lược về sản phẩm. Để tìm hiểu chi tiết, xin vui lòng tham khảo Quy tắc bảo hiểm tại đây hoặc liên hệ với Công ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ MSIG Việt Nam.