Bảo hiểm Người ngồi trên xe SafeSeat

SafeSeat_Insurance

Phạm vi bảo hiểm

Thiệt hại về thân thể đối với lái xe, phụ xe và hành khách khi đang ở trên xe, lên xuống xe trong quá trình xe đang tham gia giao thông.


Quyền lợi bảo hiểm nổi bật

  • Quyền lợi bảo hiểm lên tới 100 triệu VNĐ
  • Phí chỉ từ 23.000 VNĐ

Các điểm loại trừ

  • Người được bảo hiểm cố ý gây thiệt hại 
  • Người được bảo hiểm điều khiển xe không có Giấy phép lái xe hợp lệ, nồng độ cồn trong máu vượt quá giới hạn pháp luật hiện hành quy định
  • Tai nạn xảy ra bên ngoài lãnh thổ Việt Nam
  • Tổn thất, thiệt hai, trách nhiệm hoặc chi phí gây ra bởi phóng xạ, vũ khí hóa học, sinh học, sinh hóa học và điện tử
  • Sự cố liên quan tới chiến tranh, khủng bố và các rủi ro về chính trị