Bảo hiểm Gián đoạn Kinh doanh

Business Interruption Insurance

Phạm vi bảo hiểm

Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào liên quan đến:

 • Bồi thường cho mất “lợi nhuận kinh doanh” và “các chi phí cố định” (nếu có) mà Người được bảo hiểm phải tiếp tục chi trả trong khi hoạt động kinh doanh bị đình trệ, cản trở hoặc bị ảnh hưởng do các thiệt hại vật chất bất ngờ được bảo hiểm xảy ra đối với những tài sản được bảo hiểm,
 • Các chi phí chi thêm để giảm thiểu tổn thất do hậu quả của việc kinh doanh bị ảnh hưởng.

Các điểm loại trừ

Bảo hiểm này không bảo hiểm cho bất cứ mất mát nào được gây ra từ Tổn thất phát sinh từ bất cứ một trong các sự cố sau, cụ thể là:

 • Đốt tài sản theo lệnh của Cơ quan chức năng,
 • Cháy ngầm dưới lòng đất,
 • Nổ cho dù nó được gây ra bởi Cháy hoặc bởi các nguyên nhân khác trừ phi được quy định cụ thể trong Đơn bảo hiểm này,
 • Tổn thất đối với tài sản gây ra bởi sự lên men của chính nó, sự nóng tự nhiên hoặc hành động tự ý đốt cháy hoặc vì tài sản đang trong quá trình sấy khô hoặc làm nóng,
 • Việc đốt rừng, bụi rậm, đồng cỏ, đồng bằng hoặc rừng rậm, dù vô tình hay vô tình và đốt phá đất đai,
 • Tổn thất đối với tài sản gây ra bởi sự lên men của chính nó, sự nóng tự nhiên hoặc hành động tự ý đốt cháy hoặc vì tài sản đang trong quá trình sấy khô hoặc làm nóng,
 • Mất mát hay Tổn thất gây ra trực tiếp hoặc gián tiếp bởi các chất của vũ khí nguyên tử.
 • Tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra bởi hoặc phát sinh từ hoặc do hậu quả của hoặc góp phần vào bởi bức xạ ion hóa hoặc ô nhiễm do phóng xạ từ bất kỳ nhiên liệu hạt nhân nào hoặc từ bất kỳ chất thải hạt nhân nào từ đốt cháy nhiên liệu hạt nhân. Chỉ nhằm mục đích của Điều kiện 4(g) này, quá trình đốt cháy sẽ bao gồm bất kỳ quá trình tự phân hạch hạt nhân.
 • Động đất, núi lửa phun trào hoặc các biến động khác của tự nhiên.
 • Bão, cuồng phong, lốc xoáy, lốc xoáy hoặc các xáo trộn khí quyển khác.
 • Chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch của nước ngoài, hành động thù địch hoặc các hoạt động gây chiến (dù có tuyên chiến hay không), nội chiến.
 • Nổi loạn, nổi loạn, nổi dậy của quân đội hoặc quần chúng, nổi dậy, cách mạng, quân sự hoặc tiếm quyền, thiết quân luật hoặc tình trạng bị bao vây hoặc bất kỳ sự kiện hoặc nguyên nhân nào quyết định việc ban bố hoặc duy trì tình trạng thiết quân luật hoặc tình trạng bị bao vây.
 • Trưng dụng, thu giữ, tiêu hủy hoặc làm hư hỏng tài sản theo lệnh của bất kỳ Chính phủ hoặc Chính quyền công cộng hoặc địa phương hoặc tịch thu hoặc quốc hữu hóa.

Trên đây là những thông tin sơ lược về sản phẩm. Để tìm hiểu chi tiết, xin vui lòng tham khảo Quy tắc bảo hiểm tại đây hoặc liên hệ với Công ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ MSIG Việt Nam.