Bảo hiểm Gián đoạn Kinh doanh

Business Interruption Insurance

Phạm vi bảo hiểm

Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào liên quan đến:

  • Bồi thường cho mất “lợi nhuận kinh doanh” và “các chi phí cố định” (nếu có) mà Người được bảo hiểm phải tiếp tục chi trả trong khi hoạt động kinh doanh bị đình trệ, cản trở hoặc bị ảnh hưởng do các thiệt hại vật chất bất ngờ được bảo hiểm xảy ra đối với những tài sản được bảo hiểm,
  • Các chi phí chi thêm để giảm thiểu tổn thất do hậu quả của việc kinh doanh bị ảnh hưởng.

Các điểm loại trừ

Bảo hiểm này không bảo hiểm cho bất cứ mất mát nào được gây ra từ Tổn thất phát sinh từ bất cứ một trong các sự cố sau, cụ thể là:

  • Đốt tài sản theo lệnh của Cơ quan chức năng,
  • Cháy ngầm dưới lòng đất,
  • Nổ cho dù nó được gây ra bởi Cháy hoặc bởi các nguyên nhân khác trừ phi được quy định cụ thể trong Đơn bảo hiểm này,
  • Tổn thất đối với tài sản gây ra bởi sự lên men của chính nó, sự nóng tự nhiên hoặc hành động tự ý đốt cháy hoặc vì tài sản đang trong quá trình sấy khô hoặc làm nóng,
  • Mất mát hay Tổn thất gây ra trực tiếp hoặc gián tiếp bởi các chất của vũ khí nguyên tử.

Trên đây là những thông tin sơ lược về sản phẩm. Để tìm hiểu chi tiết, xin vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ MSIG Việt Nam.