Bạn đã hiểu đúng về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới?

TPL2

Từ tháng 5/2020, thông tin về việc cơ quan Cảnh sát Giao thông kiểm tra Giấy chứng nhận Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự (TNDS) của chủ xe cơ giới đã làm rất nhiều người dân “đổ xô” đi mua bảo hiểm. Tuy nhiên, sự thật là khá ít người thực sự hiểu đúng về loại hình bảo hiểm này. Mua bảo hiểm bằng cách nào, quyền lợi của người mua bảo hiểm là gì, khi có tai nạn xảy ra thì thủ tục yêu cầu bồi thường như thế nào… là những vướng mắc không nhỏ của người dân khi tham gia loại hình bảo hiểm này. Để giúp người mua bảo hiểm tiếp cận dễ dàng hơn, MSIG Việt Nam đã chính thức triển khai việc mua Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới qua kênh online. Dịch vụ bảo hiểm hàng đầu Nhật Bản của chúng tôi sẽ mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam 1 sự lựa chọn minh bạch, tuân thủ pháp luật, an tâm khi tham gia giao thông.

Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là loại hình bảo hiểm bắt buộc mà các cá nhân hoặc tổ chức sở hữu xe cơ giới phải mua theo quy định pháp luật khi tham gia giao thông. Bằng việc mua bảo hiểm, chủ xe cơ giới sẽ được doanh nghiệp bảo hiểm chi trả  số tiền phải bồi thường cho người bị thiệt hại trong phạm vi mức trách nhiệm bảo hiểm, theo quy định tại Nghị định 103/2008/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 22/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính. Đây là điểm mấu chốt mà người mua bảo hiểm cần chú ý để tránh nhẫm lần với các loại bảo hiểm vật chất xe cơ giới.

Tìm hiểu và mua Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới dành cho Ô TôXe Máy ngay hôm nay!