Bảo Hiểm Hỏa Hoạn Và Các Rủi Ro Đặc Biệt

Fire And Named Perils Insurance

Phạm vi bảo hiểm

Công ty bảo hiểm sẽ chịu trách nhiệm đối với tổn thất hay thiệt hại gây ra do:

 • Cháy,
 • Nổ,
 • Sét đánh,
 • Máy bay rơi,
 • Bạo động, đình công, bế xưởng,
 • Giông bão và lụt,
 • Xe cộ hoặc gia súc của bên thứ ba đâm va,
 • Vỡ tràn nước từ bể, thiết bị chứa hoặc ống nước,
 • Động đất hoặc núi lửa phun,
 • Hành động ác ý.

Các điểm loại trừ

Công ty bảo hiểm sẽ không chịu trách nhiệm đối với tổn thất phát sinh từ:

 • Mất trộm trong khi hoặc sau khi xảy ra cháy,
 • Mất mát, hư hỏng hoặc bị phá hủy do tự lên men, nóng lên một cách tự nhiên hoặc tự đốt cháy hoặc do đối tượng bảo hiểm đang trong quá trình làm nóng hoặc sấy khô,
 • Động đất, núi lửa hoặc chấn động tự nhiên khác,
 • Bão, bão giật, lốc, gió xoáy, hoặc các hiện tượng xáo trộn tầng khí quyển khác,
 • Chiến tranh, sự xâm lược, hành động thù địch, chiến sự hoặc hành động hiếu chiến của nước ngoài (dù có tuyên chiến hay không), nội chiến.

Trên đây là những thông tin sơ lược về sản phẩm. Để tìm hiểu chi tiết, xin vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ MSIG Việt Nam.