MSIG & VPBank ra mắt Gói bảo hiểm Tai nạn con người - Mở rộng trợ cấp mất việc làm

Bảo hiểm MSIG Việt Nam xin trân trọng đồng hành cùng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) cung cấp tới Quý khách hàng món quà tri ân đặc biệt từ VPBank với thông điệp luôn đem tới sự bảo vệ toàn diện nhất tới Quý khách trên mọi chặng đường.

MSIGxVPBank_PA
Thời hạn bảo hiểm: 01 năm
 
Phạm vi lãnh thổ được bảo hiểm: Việt Nam
 
Điều kiện tham gia bảo hiểm:
- Cá nhân trong độ tuổi từ 15t – 60t
- Có hợp đồng lao động có hiệu lực với Doanh nghiệp là khách hàng ký hợp đồng Payroll với VPBank tại thời điểm tham gia đơn bảo hiểm với MSIG
- Không bị các bệnh lý về thần kinh, phong
- Không bị thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên theo Quy tắc bảo hiểm
- Không trong thời gian điều trị bệnh/thương tật/nằm viện
 
Phạm vi bảo hiểm
Hạn mức bảo hiểm
Chương trình 
Chương trình A
Chương trình B
Chương trình C
Điều kiện tham gia 
Thu nhập dưới 10.000.000 VNĐ.
Thu nhập từ 10.000.000 VNĐ đến dưới 30.000.000 VNĐ.
Thu nhập từ 30.000.000 VNĐ trở lên.
TỔNG HẠN MỨC BẢO HIỂM
50.000.000 VND
150.000.000 VND
500.000.000 VND
Tử vong, thương tật toàn bộ/ bộ phận vĩnh viễn do tai nạn  
50.000.000 VND
150.000.000 VND
500.000.000 VND
Trợ cấp nằm viện do Tai nạn/ ngày (Tối đa 60 ngày/năm) 
200.000 VND
300.000 VND
800.000 VND
Trợ cấp do mất thu nhập do tai nạn/ tháng 
5.000.000 VND
15.000.000 VND
50.000.000 VND
 Trợ cấp mất việc trong trường hợp doanh nghiệp phá sản (01 lần/năm) 
5.000.000 VND
10.000.000 VND
15.000.000 VND
Trợ cấp mất việc trong trường hợp cắt giảm nhân sự hoặc sa thải diện rộng (01 lần/năm) 
5.000.000 VND
10.000.000 VND
15.000.000 VND
 
Tham khảo Quy tắc Bảo hiểm tại đây 
Hướng dẫn bồi thường tại đây
 
 

NHẬN QUÀ NGAY